Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

„Jesteśmy wpisani w Obraz Matki, która cierpliwie słucha”

LIST PASTERSKI z okazji ustanowienia nowej daty Uroczystości Najświętszej Maryi Panny z Rokitna

Umiłowani Diecezjanie!

Pragnę Was poinformować, iż w odpowiedzi na moją prośbę, otrzymałem decyzję watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o ustanowieniu nowej daty Uroczystości Patronki Diecezji – Najświętszej Maryi Panny z Rokitna na dzień 18 czerwca. W tym dniu, pamiętnego Roku Pańskiego 1989, został ukoronowany Cudowny Obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, której koronę poświęcił w Rzymie święty Jan Paweł II. Wydarzenie to pamiętamy do dzisiaj, gdyż poprzedzone było duchowym przygotowaniem całej rodziny diecezjalnej. Ówczesny Pasterz – Biskup Józef Michalik przy tej okazji mówił: „Trzeba, żeby w koronie, którą przygotowujemy Matce Bożej, odnalazła się cała wspólnota diecezjalna, młody ale i także pochylony wiekiem, gorliwy i wątpiący, każdy kto się czuje związany z Kościołem na naszej ziemi. W tej koronie musi się odnaleźć każda rodzina katolicka. Ta korona powinna zajaśnieć blaskiem szczerej miłości i serdecznej ofiary, którą będziesz przypominał dzieciom i wnukom, powtarzając, żeś i Ty jest wpisany w ten obraz Maryi na wieki, na wieczność całą” (Bp J. Michalik, List pasterski 15.08.1987).

Czytaj więcej: LIST PASTERSKI z okazji ustanowienia nowej daty...

IMG_9473
IMG_9479
IMG_9486
IMG_9487
IMG_9491
IMG_9494
 • IMG_9473
 • IMG_9479
 • IMG_9486
 • IMG_9487
 • IMG_9491
 • IMG_9494
 • Z inicjatywy Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego - delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska,  w Sanktuarium w Rokitnie spotkali się leśnicy z dwóch Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze.

  więcej zdjęć

  IMG_9390
  IMG_9396
  IMG_9404
  IMG_9407
  IMG_9409
  IMG_9414
 • IMG_9390
 • IMG_9396
 • IMG_9404
 • IMG_9407
 • IMG_9409
 • IMG_9414
 • Księża obchodzący w tym roku 40. rocznicę święceń kapłańskich przybyli do Sanktuarium w Rokitnie na wspólne świętowanie jubileuszu. Mszy św. koncelebrowanej przez Księży Jubilatów przewodniczył ks. bp Edward Dajczak - biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

  więcej zdjęć

  W sobotę 6 maja br. Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński przekazał na ręce Ks. Kustosza dekret watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczący odpustu ku czci NMP z Rokitna.

  Tłumaczenie treści dekretu:

  W związku z prośbą Ekscelencji Tadeusza Lityńskiego, Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, wyrażoną pismem z dnia 29 marca 2017 r., mocą władzy udzielonej tejże Kongregacji przez Papieża Franciszka, ochoczo zezwalamy, by uroczystość NMP z Rokitna, Głównej Patronki Diecezji mogła zostać przeniesiona na 18 czerwca.

  Bez jakichkolwiek przeszkód.

  Z siedziby Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 24 kwietnia 2017 r.

  Robert Kardynał Sarah
  Prefekt

  Artur Roche
  Arcybiskup Sekretarz

  Oznacza to, że we wszystkich kościołach naszej diecezji, każdego 18 czerwca, odprawiane będą Msze św. o NMP z Rokitna – Patronce Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Natomiast dla Sanktuarium w Rokitnie będzie to Główna Uroczystość Odpustowa.
  Należy jednocześnie zaznaczyć, że w dniu 15 sierpnia w Sanktuarium nadal świętować będziemy uroczystość Wniebowzięcia NMP połączoną z diecezjalnymi dożynkami i pielgrzymką rolników.
  W najbliższym czasie Ksiądz Biskup wystosuje list pasterski do parafii całej diecezji informujący o tym ważnym, historycznym dekrecie oraz zapraszający pielgrzymów do Rokitna na Uroczystości Odpustowe, które odbędą się w niedzielę, 18 czerwca.

  IMG_9364
  IMG_9370
  IMG_9375
  IMG_9378
  IMG_9379
  IMG_9381
 • IMG_9364
 • IMG_9370
 • IMG_9375
 • IMG_9378
 • IMG_9379
 • IMG_9381
 • więcej zdjęć

  IMG_9312
  IMG_9318
  IMG_9322
  IMG_9328
  IMG_9332
  IMG_9335
 • IMG_9312
 • IMG_9318
 • IMG_9322
 • IMG_9328
 • IMG_9332
 • IMG_9335
 • W sobotę 6 maja br., po raz pierwszy, do Sanktuarium w Rokitnie pielgrzymowali kapłani seniorzy należący do prezbiterium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Po Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Paweł Socha i wspólnym obiedzie w salach Domu Rekolekcyjnego, wyruszyli na Kalwarię Rokitniańską korzystając z pojazdów elektrycznych prowadzonych przez Księdza Kustosza Józefa oraz ks. Karola i ks. Marcina. Z kapłanami, którzy od wielu już lat pełnią posługę duszpasterską w naszej diecezji, spotkał się również Ksiądz Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński. Inicjatorem spotkania był ks. prałat Eugeniusz Jankiewicz. Za rok, w pierwszą sobotę maja, kolejne spotkanie w Rokitnie.

  więcej zdjęć