Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

NIEPOKALANA MATKA

„Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk  1,28)

Z nauczania Kościoła:

„(Bóg ) od początku i przed wiekami obrał i przysposobił Jednorodzonemu Synowi swojemu Matkę, z której by Ciałem się stał i narodził się szczęśliwie w pełni czasów i tak wielką (…) ukochał Ją miłością, że w Jej jednej upodobał sobie . (…) Ją (…) największą wszelkich łask niebieskich obfitością (…) obsypał, iż Ona , od wszelkiej zupełnie skazy grzechowej zawsze wolna i cała piękna i doskonała. (…) Najświętsza Maryja Dziewica w pierwszej chwili swego poczęcia , za szczególną łaską i przywilejem Boga (…) przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy pierworodnej winy” (Pius IX Bulla „Ineffabilis Deus”, Rzym 8 grudnia 1854 r.).

Rozważanie:

Matko Najczystsza, spraw, abyśmy szli w naszym życiu Twoją drogą. Wprawdzie przyszliśmy na ten świat obarczeni grzechem Adama, jednak dzięki łasce Chrztu świętego wysłużonej przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa odzyskaliśmy godność nieskazitelnych dzieci Bożych. Świadomi faktu, że ciągle tkwi w nas słabość i skłonność do grzechu, dlatego w skarbnicy Sakramentu Pokuty oczyszczani i w Eucharystii karmieni na nowo budujemy w sobie harmonię na drodze od doczesności do wieczności.

Dziękujemy Ci Niepokalana Matko, że na każdym etapie naszego życia wskazujesz na Chrystusa, który jest źródłem naszego wybawienia, źródłem naszej mocy i naszego uświęcenia.

Matko, Królowo świata!
Ty jesteś Matką Jezusa ,
źródła wszelkiej łaski,
wonią wszystkich cnót,
zwierciadłem wszelkiej czystości.
Ty Matko jesteś
pociechą w płaczu,
zwycięstwem w walce ,
nadzieją w śmierci.
(…)
Ty jesteś szczęśliwością cierpiących,
koroną męczenników, pięknością dziewic.

Po tym ziemskim wygnaniu
doprowadź nas do Twego Syna
Jezusa Chrystusa.  Amen.  

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661