Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

MARYJA KRÓLOWA RODZIN

„(Jezus) poszedł  z nimi (Maryją i Józefem) 
i wrócił do Nazaretu
i był im
 poddany ” (Łk  2,31)

Z nauczania Kościoła:

„(…) Kościół w Polsce ma  swoje poważne  zasługi w obronie praw rodziny. Rodzina według zamysłu Bożego  jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny (…). Kościół na naszej ziemi  stoi wierni po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje  należytego zrozumienia.  Nie tylko głosi z miłością, ale i stanowczością objawiona naukę dotycząca małżeństwa  i rodziny. (…) może dzięki tej obecności i wrażliwości (Kościoła)  zawdzięczamy w głównej mierze to, że zło zagrażające rodzinie, nadal nazywane jest złem, grzech nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie –wynaturzeniem. (…) Nie można <rozchwiać> tej <małej> wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszelkich innych wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych” (Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. dla rodzin, Szczecin 11 czerwca 1987 r.) .

Rozważanie:

Stwórca powierza swoje ludzkie stworzenia trosce innych ludzi. Od dojrzałości tych ludzi – zwanych rodzicami – zależy przyszłość dzieci, od ich osobistej wiary zależy zakorzenienie dzieci w Chrystusie. Uniwersalną receptą na wychowanie i udane życie człowieka jest miłość. Ona pozwala  mocno stąpać po ziemi i ona też pomaga  niezachwianie kroczyć drogami zbawienia. Jej siła polega na tym, że od Boga pochodzi  i do Boga prowadzi przez dobry przykład przełożeństwa, jak i karne posłuszeństwo. Jej mądrość opiera się na tym, że podstawowe zasady ustalił sam Bóg, a roztropność ludzka  wspierana łaską Bożą podsuwa konkretne rozwiązania wyzwań codzienności.    

Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (…)
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna (…)
i przez Ducha Świętego  
stawała się prawdziwym przybytkiem
życia i miłości (…)
aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661