Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

MARYJA   KRÓLOWA   POLSKI

(…) Jego panowaniu nie będzie końca”

Z nauczania Kościoła:

„Oboje (Jezus i Maryja)  są przez Ojca Niebieskiego, aby spełnić jedno zadanie. Oczywiście w różnym wymiarze, bo inaczej i w innym zakresie wypełnia to zadanie Maryja, która jest Matka Boga-Człowieka, a inaczej w innym zakresie, nieskończenie wyższym i skuteczniejszym wypełnia je Chrystus Zbawiciel i Odkupiciel świata. Jednak Ojciec Niebieski zapragnął, aby wielkie dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego dokonane zostało przez Jezusa, ale z pomocą Jego Najświętszej Matki” (kard. S. Wyszyński, Gniezno 2 lutego 1964 r.).

Rozważanie:

Panno chwalebna wiem, że jesteś Królową świata i moja , ale ja chce w jeszcze szczególniejszy sposób poświęcić się  na Twoją służbę, aby mogła mną rozporządzać  według swojej matczynej woli, abyś wszystkim, co do mnie należy swobodnie rządziła i rozporządzała. Matko i Królowo nie pozostawiaj mnie samemu sobie.

Weź mnie Maryjo na swoją własność
i zabiegaj o moje zbawienie.
Nie chcę dopuścić,
by od tej chwili ktokolwiek
przewyższył mnie w miłowaniu Ciebie,
Królowo moja najukochańsza!

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom
za ofiarność na Sanktuarium
oraz na budującą się
Kalwarię Rokitniańską.
Każdego dnia modlimy się za Was –
Drogich nam czcicieli
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
ofiara na Sanktuarium
lub
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
ofiara na budowę
Kalwarii Rokitniańskiej