Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

MATKA KOŚCIOŁA

„(…) ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował” (J 19,26)

Z nauczania Kościoła:

„Na chwałę  Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu  ogłaszamy  Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką  całego Ludu, zarówno wiernych, jak i  pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką  (Paweł VI, Rzym 21 listopada 1964 r.).

Rozważanie:

Maryja jest u początków dziejów ludzkości i wszystkich nadziei Odkupienia. W swoim zbawczym zamyśle na Nią wskazuje sam Bóg po upadku pierwszych rodziców : szatan nie będzie panował nad człowiekiem, bo oto <położę nieprzyjaźń pomiędzy tobą Niewiastą. Ona zetrze głowę twoją> (Rdz 3,15). I przyszła pełnia czasów. Maryja stanęła  znowu u początku ery chrześcijańskiej. Pierwsza nosiła Chrystusa, pierwsza na ziemi była z Nim zjednoczona. Maryja jest u początku, u kolebki rodzącego się Kościoła. Na Kalwarii dokonywało się nasze zbawienie, ale na Kalwarii rodzi  się również Kościół Chrystusowy. Rozumie to dwoje: Maryja i umiłowany uczeń.  Oni oboje stoją przy kolebce Kościoła, który potrzebował przede wszystkim Matki. Maryja jako apokaliptyczna Niewiasta obleczona w słońce  staje się Kościołowi ostoją wytrwałości, wierności, cierpliwości i wzroku utkwionego w Bożą perspektywę wieczności.   

„Wołamy dziś (…)
przez przyczynę Matki Chrystusowej
i naszej Matki (…)
Pragniemy dziś przez Matczyne ręce
ubezpieczyć Kościół (…)
a nienaruszony skarb wiary
przekazać następnym pokoleniom.
Czynimy to w niezawodnych dłoniach
Matki Najświętszej, której opieki i pomocy
doświadczyliśmy przez dzieje.
(…)
Bogurodzico Dziewico Matko Kościoła
(…) oddajemy dziś ufnym sercem
w Twą wieczystą,
macierzyńską niewolę miłości
wszystkie dzieci ochrzczonego Narodu
i wszystko, co Polskę stanowi,
za wolność Kościoła w świecie
i w Ojczyźnie naszej,
ku rozszerzaniu się
Królestwa Chrystusowego na ziemi”
(z Millenijnego Aktu Oddania, Jasna Góra 1966r. )

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom
za ofiarność na Sanktuarium
oraz na budującą się
Kalwarię Rokitniańską.
Każdego dnia modlimy się za Was –
Drogich nam czcicieli
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
ofiara na Sanktuarium
lub
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
ofiara na budowę
Kalwarii Rokitniańskiej