Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

MATKA KOŚCIOŁA

„(…) ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował” (J 19,26)

Z nauczania Kościoła:

„Na chwałę  Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu  ogłaszamy  Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest Matką  całego Ludu, zarówno wiernych, jak i  pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką  (Paweł VI, Rzym 21 listopada 1964 r.).

Rozważanie:

Maryja jest u początków dziejów ludzkości i wszystkich nadziei Odkupienia. W swoim zbawczym zamyśle na Nią wskazuje sam Bóg po upadku pierwszych rodziców : szatan nie będzie panował nad człowiekiem, bo oto <położę nieprzyjaźń pomiędzy tobą Niewiastą. Ona zetrze głowę twoją> (Rdz 3,15). I przyszła pełnia czasów. Maryja stanęła  znowu u początku ery chrześcijańskiej. Pierwsza nosiła Chrystusa, pierwsza na ziemi była z Nim zjednoczona. Maryja jest u początku, u kolebki rodzącego się Kościoła. Na Kalwarii dokonywało się nasze zbawienie, ale na Kalwarii rodzi  się również Kościół Chrystusowy. Rozumie to dwoje: Maryja i umiłowany uczeń.  Oni oboje stoją przy kolebce Kościoła, który potrzebował przede wszystkim Matki. Maryja jako apokaliptyczna Niewiasta obleczona w słońce  staje się Kościołowi ostoją wytrwałości, wierności, cierpliwości i wzroku utkwionego w Bożą perspektywę wieczności.   

„Wołamy dziś (…)
przez przyczynę Matki Chrystusowej
i naszej Matki (…)
Pragniemy dziś przez Matczyne ręce
ubezpieczyć Kościół (…)
a nienaruszony skarb wiary
przekazać następnym pokoleniom.
Czynimy to w niezawodnych dłoniach
Matki Najświętszej, której opieki i pomocy
doświadczyliśmy przez dzieje.
(…)
Bogurodzico Dziewico Matko Kościoła
(…) oddajemy dziś ufnym sercem
w Twą wieczystą,
macierzyńską niewolę miłości
wszystkie dzieci ochrzczonego Narodu
i wszystko, co Polskę stanowi,
za wolność Kościoła w świecie
i w Ojczyźnie naszej,
ku rozszerzaniu się
Królestwa Chrystusowego na ziemi”
(z Millenijnego Aktu Oddania, Jasna Góra 1966r. )

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661