Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

„(…) <Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła>
(…) w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca…”
(Łk 15, 1n)

Z nauczania Kościoła:

„Maryja (…) jest ucieczką  dla wszystkich żyjących z dala od Chrystusa.  Swoją niczym nie zrażającą się miłością pragnie wzbudzić w sercach ufność, że nigdy nie jest za późno: ufność w możliwość przebaczenia; ufność, którą miał syn marnotrawny, gdy powiedział sobie <wstanę i pójdę do ojca>. (…) <Maryja uczestniczyła w odkupieńczej dla nas ofierze Syna, i to w sposób tak bliski, iż zasłużyła, by być przez Niego ogłoszona Matką nie tylko jednego ucznia, ale również  rodzaju ludzkiego, którego Jan był przedstawicielem.” (Paweł VI, Adhortacja „O  Błogosławionej Dziewicy Maryi Matce Kościoła” w pięćdziesiąta rocznicę objawień fatimskich, Rzym  13 maja 1967 r.).

Rozważanie:

Pan Jezus wzrastając u boku swej Matki Maryi w cieniu Domu Nazaretańskiego z dnia na dzień uczył się od Maryi wrażliwości na dolę ludzką: i tę materialną, wyrażającą się w niedostatku chleba, i tę moralną, wyrażającą się  w poczuciu opuszczenia przez Boga.  Maryja sama zjednoczona z Bogiem  przez niepokalane poczęcie i „pełnię łaski” potrafiła w sobie odczuwać zarówno jęk pojmanych przez zło i grzech,  i rozpaczliwe wołanie zbłąkanej ludzkości. W Magnificat wychwalając Boga za wielkiej rzeczy Jej uczynione również potrafiła  dostrzec  miłosierny zamysł nachylenia Boga nad niedolą ludu kroczącego  ciemności: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia”. Tym samym wlał w serca ludzkie nadzieję otrzymania łaski pojednania i przebaczenia. 

„O Matko Miłosierdzia (…)
Ty wiesz, że nędza moja
nie obiera mi ufności ku Tobie,
lecz ją jeszcze pomnaża,
gdy widzę, że mój nieszczęsny stan
zwiększa Twoje (matczyne) współczucie.
(…)
Wystarczy mi już to,
że na mnie patrzysz
i mi współczujesz.
Jeżeli Twe Serce lituje się nade mną,
to z pewnością też nie zostawi
mnie bez pomocy.
A jeśli Ty mnie wspomożesz,
to kogóż jeszcze
mógłbym się obawiać.”
(św. Alfons Maria de Liguori)

 (przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

 

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661

 

$(document).ready(function(){document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.replace(/\s([a-z])\s/g, ' $1 ');}