Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Rekolekcje zimowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich

15-18 lutego 2018,

Licheń Stary, Dom Pielgrzyma Arka i Betlejem

Zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach zimowych w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski. Temat rekolekcji:

Miłość, Pokora, Ojcostwo Duchowe, Święty Józef

W rekolekcjach mogą brać udział całe rodziny, jak i osoby samotne, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, studenci i młodzież pracująca. Poprzez Eucharystię, wspólną modlitwę, spotkanie z drugim człowiekiem chcemy pogłębiać naszą relację z Panem Bogiem. Będzie możliwość spowiedzi św. oraz rozmów z kapłanami.

 Do zobaczenia na rekolekcjach!

Koszt rekolekcji:

- osoba dorosła – 260,-zł

  • dzieci z rocznika 2007 i starsze – 245,-zł
  • dzieci z roczników 2008 – 2014 (oddzielne łóżko + porcja dziecięca) – 200,-zł 
  • dzieci z rocznika 2015 i młodsze        – bezpłatnie (wspólne łóżko, bez wyżywienia)
  • trzecie i kolejne dziecko w rodzinie    – możliwość zwolnienia

- młodzież i studenci – 245,-zł

Zapisy: do dnia 30 stycznia 2018, przy zapisach konieczna zaliczka w wysokości 50,-zł ( po terminie dodatkowa opłata 20,- zł od osoby).

Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty!

Informacje dodatkowe:

  • Rozpoczęcie rekolekcji w czwartek 15 lutego o godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • Możliwość zakwaterowania od godz. 12:00, zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych w Domu Pielgrzyma Arka i Betlejem
  • Uczestnik ponosi całkowity koszt rekolekcji bez względu na długość pobytu na rekolekcjach.

Wpłaty za dorosłych i młodzież (dopiero po zapisie u osób odpowiedzialnych) na konto: RRN w Gorzowie: 67 1240 3640 1111 0010 6474 3182

Tytuł wpłaty:    imię i nazwisko uczestnika, której wpłata dotyczy oraz koniecznie grupa dorośli lub grupa młodzież.

Wpłata pełnej kwoty przed rekolekcjami na wyżej podany rachunek bankowy przyspieszy obsługę na miejscu po przyjeździe do Lichenia

Kontakt:  Dorota i Grzegorz Giziccy 604 447 592;724 106 211 Lub Sanktuarium Rokitno

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom
za ofiarność na Sanktuarium
oraz na budującą się
Kalwarię Rokitniańską.
Każdego dnia modlimy się za Was –
Drogich nam czcicieli
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
ofiara na Sanktuarium
lub
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
ofiara na budowę
Kalwarii Rokitniańskiej