Misio001

Na koniec zabierzmy ze sobą modli-twę Juliana Tuwima:

„Do dziś mam szkolną trwogę: Bóg mnie wyrwie – a stanę bez słowa! Panie Boże! Odpowiadać nie mogę, Ja wy-mawiam się. Trudna lekcja, nie mogłem od razu. Lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę! Zostaw mnie na drugie życie, Jak na drugi rok w tej samej kla-sie”. Żyjmy jak najlepiej, bo życie jest za krótkie, by żyć byle jak, a na drugi rok w tej samej klasie życia nie da się zo-stać.

Dodaj komentarz