Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Planując chrzest święty, należy zadbać o następujące dokumenty:

1. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu);

2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania;

3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne;

4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią;

5.Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcicelnej.

Katechezy przedchrzcielne odbywają się w Rokitnie w drugą i trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 15.00.