Każde zgłoszenie musi zostać przez nas potwierdzone emailem zwrotnym.

    Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie, Rokitno 37, 66-340 Przytoczna, z którą również można się kontaktować telefonicznie 95 737 63 77 lub przez e-mail: sanktuariumrokitno@diecezjazg.pl.
    Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu Kursu przedmałżeńskiego.
    Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.