Ogłoszenia duszpasterskie na 2 Niedzielę Adwentu, 8.12.2019 r.

Dziś uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W poczuciu solidarności z Kościołem za wschodnią granicą Polski przeżywamy dzisiaj Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, który wspieramy naszymi modlitwami oraz ofiarami zbieranymi do puszek przed kościołem.

Czytaj dalej…

Spotkania: kandydatów do bierzmowania w Rokitnie – Msza św. o godz. 9.00 oraz dzieci przygotowujących się do I Komunii wraz z poświęceniem medalików.

Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 błogosławieństwo małżonków – chcemy też obdarzyć wszystkich obecnych podczas tego wydarzenia specjalnie wydrukowanym, pamiątkowym  błogosławieństwem. Za tydzień zapraszamy mamy oczekujące potomstwa oraz dzieci.

Zapraszamy na Roraty – od poniedziałku do piątku w bazylice o godz. 18.00. W wybrane dni tygodnia będziemy również zapraszali tradycyjnie na wspólne spotkanie w naszej kawiarence. W kościołach filialnych zapraszamy w każdy piątek przez cały Adwent: w Chełmsku o godz. 17.00, a w Kalsku o godz. 19.00. 

Zapraszamy na Apel Maryjny w Bazylice o godz. 21.00. W środy podczas Apelu modlimy się Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. W czwartek o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo w intencji powołań. W piątki zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia w bazylice o godz. 15.00.

Przypominamy też, że w dniu dzisiejszym jest możliwość uczestnictwa w naukach przedchrzcielnych. Zainteresowanych zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00. PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA NAUKA BĘDZIE TYLKO DZISIEJSZEJ NIEDZIELI.

W odpowiedzi na apel jaki przedstawił bp Wiesław Śmigiel Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP zachęcamy wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia oraz wszystkich wiernych do trwania w nieustannej modlitwie w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie przez przyczynę Niepokalanej wyrażamy wdzięczność tym, którzy podjęli krucjatę modlitewną Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Dziękujemy za ich modlitewne wsparcie i dziś tak bardzo potrzebne świadectwo obrony życia – Ks. Mariusz Dudka – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. W naszej bazylice Księga Duchowej Adopcji jest wyłożona przy bocznym ołtarzu. Zachęcamy do podjęcia zobowiązania, które szczególnie w okresie Adwentu ma szczególną wymowę.

Za tydzień będziemy przeżywali dzień solidarności z Kapłanami Seniorami – pamiętajmy w naszych modlitwach. Z racji trzeciej niedzieli miesiąca taca pozostaje w poszczególnych kościołach, jak również podczas Mszy św. o godz. 12.00 modlimy się  w intencji Wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieła podejmowane w naszym Sanktuarium i parafii.

Dziękujemy za wspieranie Sanktuarium i Kalwarii swoją modlitwą i ofiarą. Życzymy miłego dnia i pobytu w Rokitnie oraz zapraszamy do kawiarni i zachęcamy do nabycia prasy katolickiej, jak też pamiątek i kalendarzy rokitniańskich w naszym sklepiku – dostępne są OPŁATKI ORAZ ŚWIECE CARITAS NA STÓŁ WIGILIJNY.

Zwiń

APEL

DO SPOŁECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ / ASF/
W POWIECIE MIĘDZYRZECKIM

Aktualnie do południowej i południowo-wschodniej granicy powiatu międzyrzeckiego dochodzi strefa ochronna tzw. żółta, utworzona wokół przypadków ASF u dzików w obszarze południowej części województwa lubuskiego.

Czytaj dalej…

Tym samym, w każdej chwili może dojść do poszerzenia tej strefy na obszar powiatu międzyrzeckiego, jak również wystąpienia ASF u świń i dzików w powiecie międzyrzeckim. 

Wystąpienie tej choroby w powiecie doprowadzi do licznych upadków świń i dzików, poważnych strat dla posiadaczy świń, zakładów branży wieprzowej i dziczyźnianej, narazi gospodarkę narodową na poważne straty wynikające z kosztów likwidacji skutków wystąpienia choroby.

Dlatego apeluje się o:

 1. Natychmiastowe telefoniczne zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Wójta, Burmistrza każdego znalezionego padłego lub chorego dzika oraz każdego zachorowania świń nasuwającego podejrzenie ASF.
 2. Natychmiastowe zgłaszanie każdego zachorowania świń – także z innymi objawami-  do lekarza weterynarii opiekującego się stadem.
 3. Bezwzględne przestrzeganie wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii odnośnie przestrzegania bioasekuracji przy utrzymywaniu i przemieszczaniu świń, w tym:
 • świnie należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, zwierząt domowych, drobiu, gryzoni, zwierząt dzikich.
 • przy utrzymywaniu świń należy wykorzystywać paszę i ściółkę  zabezpieczoną przed dostępem ptactwa, gryzoni , zwierząt dzikich i domowych oraz drobiu.
 • nie wolno wykorzystywać paszy i ściółki pozyskanej w strefach objętych zwalczaniem ASF bez zachowania terminu i warunków gwarantujących unieszkodliwienie wirusa.
 •  do pomieszczeń z trzodą należy wchodzić w obuwiu i odzieży ochronnej wykorzystywanej tylko w tych pomieszczeniach.
 • wejście  do pomieszczeń z trzodą  może być wyłącznie po umyciu i odkażeniu rąk oraz obuwia.
 • przed wejściem do pomieszczeń z trzodą należy posiadać  maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym skutecznym przy ASF – na całą szerokość wejścia i na długość minimum 1m.
 • należy posiadać zapas środków dezynfekcyjnych skutecznych przy ASF.
 • osoby obsługujące świnie nie mogą obsługiwać świń w innych gospodarstwach ani uczestniczyć w polowaniach.
 1. Należy telefonicznie zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zamiar uboju świń z przeznaczeniem mięsa  na potrzeby własne- na 24 godz. przed ubojem.
 2. Mięsa pozyskanego z uboju na potrzeby własne, ani produktów z tego mięsa  nie można wprowadzać do obrotu.
 3. Świnie można przemieszczać do ubojni i do innego stada wyłącznie ze świadectwem zdrowia wystawionym przez urzędowego lekarza weterynarii-  dotyczy także świń kupowanych do natychmiastowego uboju. 
 4. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie ASF dla powiatu i bliskość stref zwalczania tej choroby apeluje się  o:
 • powstrzymywanie się przed wstępem do lasów, na pola, łąki odwiedzane przez dziki- za wyjątkiem osób uprawnionych z racji wykonywanego zawodu.
 • przyspieszenie zaplanowanych w tym okresie ubojów świń . 
 • ograniczenie populacji gryzoni przez przeprowadzenie solidnej deratyzacji.
 • powstrzymanie się od zakupu świń do małych gospodarstw, w których koszty bioasekuracji przewyższają koszty zysków z utrzymywania świń.
 • unikanie kontaktu z padłymi dzikami
 • padłe świnie przekazywać wyłącznie do zakładów utylizacyjnych
 • utrzymywanie świń i zakup świń  wprowadzić wyłącznie w gospodarstwach zarejestrowanych w ARiMR oraz Inspekcji Weterynaryjnej.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu

Apel do hodowców 30.11.2019

Zwiń

Close Menu
×
×

Koszyk